Kariéra

Naše advokátní kancelář s tuzemskými i zahraničními klienty hledá pracovníka/pracovnici na pozici: koncipient. Hledáme ženu či muže s ukončeným VŠ vzděláním v oboru právo. Uvítáme především absolventy. Aktivní znalost práce s internetem, e-mailovou korespondencí a MS Office považujeme za samozřejmou. Kandidát musí ovládat český jazyk na úrovni rodilého mluvčího slovem i písmem. Dále požadujeme velmi dobrou znalost německého nebo anglického jazyka v oblasti práva; druhý cizí jazyk je výhodou. Nabízíme Vám uplatnění a rozvoj především v oblasti obchodního a souvisejícího korporátního práva (zabezpečení chodu společností), ale i v oblasti pracovně právní a okrajově i trestně právní. Koncipientům naší kanceláře je poskytována  vysoká míra samostatnosti a odpovědnosti při výkonu práce. Své životopisy zasílejte na e-mailovou adresu melnikova@akvf.cz, kontaktní osoba Lucie Melníková.

Mgr. Tereza Vykusová

mgr-tereza-vykusovaAbsolvovala v roce 2013 Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni.

V roce 2014 nastoupila do advokátní kanceláře BLTS – Valentová Fifková Švára. Věnuje se především problematice práva obchodního, občanského, trestního a pracovního. Předešlou profesní praxi vykonávala u advokátky Mgr. Terezy Horáčkové, a to zejména v oblasti trestního, rodinného a občanského práva.

Tereza Vykusová hovoří plynně anglicky a francouzsky.

JUDr. Martin Dostál

judr-martin-dostalVystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, v roce 2014 úspěšně složil rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Od počátku své právní praxe působí v advokátní kanceláři BLTS Valentová Fifková Švára, kde se specializuje na občanské právo, korporátní právo a obhajobu a zastupování poškozených v trestních věcech.

JUDr. Martin Dostál ovládá slovem i písmem anglický jazyk, pasivně pak jazyk německý.

Ve svém profesním životě se JUDr. Martin Dostál zabývá i problematikou tzv. zemědělského práva, zejména pak oblastí vinařství a vinohradnictví. JUDr. Martin Dostál je rovněž spoluautorem odborných článků publikovaných v časopise Vinařský obzor.

 

Mgr Jan Švara

svara-jan

Absolvoval v roce 2005 studium práva na Právnické fakultě Masarykovy University. Od roku 2006, kdy nastoupil do naší advokátní kanceláře jako advokátní koncipient, se zaměřoval zejména na právo obchodní a procesní a dále na právo trestní.

Mgr. Jan Švára ovládá aktivně německý jazyk a pasivně anglický jazyk.

JUDr. PharmDr. Vladimír Bíba

judr-pharmdr-vladimir-biba

Vystudoval Farmaceutickou fakultu University Karlovy v Hradci Králové a Právnickou fakultu University Karlovy v Praze. Dosavadní praxi vykonával ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv, jako člen WHO Working Group for ATC/DDD Methodology, WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology v Oslu, Norsko, dále jako zástupce České republiky v pracovní skupině Central and Eastern Europe Medicines v rámci Evropské unie, založené a financované Evropskou komisí, jako vědecký sekretář DURG CZ – Výzkumné skupiny pro spotřebu léčiv v ČR při EURO DURG (European Drug Utilisation Research Group), jako člen pracovní skupiny Dávky léčiv při Lékopisné komisi Ministerstva zdravotnictví ČR.

JUDr. PharmDr. Vladimír Bíba se specializuje zejména na správní právo, právo Evropských společenství, na právní úpravu úprava léčiv v Evropské unii a České republice (reklama, klinické hodnocení, registrace, ochrana duševního vlastnictví a vynálezů, úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění) a dále na trestní právo a právo občanské (náhrady škody).

Ing. Mgr. Petra Fifková

ing-mgr-petra-fifkovaAbsolvovala v roce 1995 stavební fakultu ČVUT a v roce 2000 dokončila studia na Právnické fakultě University Karlovy. V průběhu studia na právnické fakultě získala praktické zkušenosti z prostředí realizace staveb, kdy prošla zástupci všech skupin podnikatelských subjektů v této oblasti, od stavební firmy přes architektonický ateliér po developerskou společnost. Od roku 2000, kdy nastoupila do advokátní kanceláře JUDr. Jaroslava Palase, se v oblasti právní praxe zaměřila zejména na problematiku stavebního práva a práva v investiční výstavbě, a dále pak právo obchodní, správní a autorské.

Ing. Mgr. Petra Fifková ovládá aktivně anglický jazyk a pasivně ruský jazyk.

 

​Mgr. Jana Wulkanová

jana_wulkanova

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Profesní praxi získala v advokátní kanceláři Giese & Parner, v.o.s. a advokátní kanceláři JUDr. Lenky Patenidisové, kde pracovala na pozici student a právní asistent. V letech 2009 až 2011 absolvovala stáže na trestním, civilním a obchodním oddělení Obvodního soudu pro Prahu 4 a Městského soudu v Praze. V rámci programu ERASMUS se účastnila studijního programu na Johannes Kepler Universität Linz. Od roku 2013 je advokátní koncipientkou advokátní kanceláře BLTS Valentová Fifková Švára. Mgr. Jana Wulkanová ovládá slovem i písmem anglický a německý jazyk.

Mgr. Jana Wulkanová

advokátní koncipient

BLTS – Valentová Fifková Švára – advokátní kancelář

Duškova 164/45

150 00 PRAHA 5

tel.: +420 222 516 089

fax: +420 222 263 899

 

wulkanova@akvf.cz

www.akvf.cz

Obchodní podmínky

Naše advokátní kancelář poskytuje právní poradenství za smluvní odměnu určenou dle odpracovaných hodin v souladu s ust. §3 a násl. vyhl.č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

U jednorázové konzultace činí výše odměny advokáta 4.800 Kč plus 21% DPH u právní konzultace poskytované v českém jazyce a 7.200 Kč plus DPH u právní služby poskytované v německém nebo anglickém jazyce.

Výše hodinové sazby v případě poskytování právní služby činí 2.400 Kč za právní služby v českém jazyce a 3.600 Kč za právní služby v německém nebo anglickém jazyce. K těmto sazbám se připočte DPH dle platné sazby. Účtovanou jednotkou je započatých 15 minut.

V případě dlouhodobé spolupráce se výše smluvní odměny sjednává dohodou.

Dne 5.2.2016 byla Česká advokátní komora pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů).
Internetová stránka České advokátní komory je www.cak.cz

O nás

Advokátní kancelář BLTS – Valentová, Fifková, Švára byla založena v roce 2006.

Naše kancelář poskytuje právní služby ve všech oblastech práva důležitých pro podnikatelské subjekty z nejrůznějších hospodářských oborů. Komplexnost služeb pro naše klienty zajišťuje i dlouhodobá spolupráce s daňovými poradci a s patentovými zástupci, která ve svém důsledku přináší našim klientům zejména nemalou časovou úsporu.

Vedle českého práva jsme schopni klientům poskytovat poradenství i dle zahraničních právních řádů díky našim zahraničním partnerům v Německu, Rakousku a na Slovensku.

Mgr. Denisa Valentová

mgr-denisa-valentova

Vystudovala Právnickou fakultu University Karlovy v Praze. Její dosavadní profesní praxi vykonávala nejprve v obchodním vedení společnosti Weidler Spedition, s.r.o. (oblast personální politiky a právního poradenství, celní právo) a dále pak v advokátní kanceláři FEDDERSEN LAULE EWERWAHN SCHERZBERG FINKELNBURG CLEM advokátní kanceláři, v.o.s. (obchodní a občanské právo, právní vztahy týkající se nemovitostí) a v advokátní kanceláři WHITE & CASE (obchodní a občanské právo, celní právo, nemovitosti, due diligence v oblasti nemovitostí, obchodních společností a pracovněprávních vztahů).

Mgr. Denisa Valentová ovládá slovem i písmem německý jazyk, pasivně pak jazyk anglický.

Specializuje se zejména na obchodní právo a právní problematiku související s obchodním vedením společnosti, včetně pracovního práva a dále pak na občanské právo a na farmaceutické právo.