Ing. Mgr. Petra Fifková

ing-mgr-petra-fifkovaAbsolvovala v roce 1995 stavební fakultu ČVUT a v roce 2000 dokončila studia na Právnické fakultě University Karlovy. V průběhu studia na právnické fakultě získala praktické zkušenosti z prostředí realizace staveb, kdy prošla zástupci všech skupin podnikatelských subjektů v této oblasti, od stavební firmy přes architektonický ateliér po developerskou společnost. Od roku 2000, kdy nastoupila do advokátní kanceláře JUDr. Jaroslava Palase, se v oblasti právní praxe zaměřila zejména na problematiku stavebního práva a práva v investiční výstavbě, a dále pak právo obchodní, správní a autorské.

Ing. Mgr. Petra Fifková ovládá aktivně anglický jazyk a pasivně ruský jazyk.