JUDr. PharmDr. Vladimír Bíba

judr-pharmdr-vladimir-biba

Vystudoval Farmaceutickou fakultu University Karlovy v Hradci Králové a Právnickou fakultu University Karlovy v Praze. Dosavadní praxi vykonával ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv, jako člen WHO Working Group for ATC/DDD Methodology, WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology v Oslu, Norsko, dále jako zástupce České republiky v pracovní skupině Central and Eastern Europe Medicines v rámci Evropské unie, založené a financované Evropskou komisí, jako vědecký sekretář DURG CZ – Výzkumné skupiny pro spotřebu léčiv v ČR při EURO DURG (European Drug Utilisation Research Group), jako člen pracovní skupiny Dávky léčiv při Lékopisné komisi Ministerstva zdravotnictví ČR.

JUDr. PharmDr. Vladimír Bíba se specializuje zejména na správní právo, právo Evropských společenství, na právní úpravu úprava léčiv v Evropské unii a České republice (reklama, klinické hodnocení, registrace, ochrana duševního vlastnictví a vynálezů, úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění) a dále na trestní právo a právo občanské (náhrady škody).