Obchodní podmínky

Naše advokátní kancelář poskytuje právní poradenství za smluvní odměnu určenou dle odpracovaných hodin v souladu s ust. §3 a násl. vyhl.č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

U jednorázové konzultace činí výše odměny advokáta 4.800 Kč plus 21% DPH u právní konzultace poskytované v českém jazyce a 7.200 Kč plus DPH u právní služby poskytované v německém nebo anglickém jazyce.

Výše hodinové sazby v případě poskytování právní služby činí 2.400 Kč za právní služby v českém jazyce a 3.600 Kč za právní služby v německém nebo anglickém jazyce. K těmto sazbám se připočte DPH dle platné sazby. Účtovanou jednotkou je započatých 15 minut.

V případě dlouhodobé spolupráce se výše smluvní odměny sjednává dohodou.

Dne 5.2.2016 byla Česká advokátní komora pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů).
Internetová stránka České advokátní komory je www.cak.cz