Mgr. Tereza Vykusová

mgr-tereza-vykusovaAbsolvovala v roce 2013 Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni.

V roce 2014 nastoupila do advokátní kanceláře BLTS – Valentová Fifková Švára. Věnuje se především problematice práva obchodního, občanského, trestního a pracovního. Předešlou profesní praxi vykonávala u advokátky Mgr. Terezy Horáčkové, a to zejména v oblasti trestního, rodinného a občanského práva.

Tereza Vykusová hovoří plynně anglicky a francouzsky.