JUDr. Martin Dostál

judr-martin-dostalVystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, v roce 2014 úspěšně složil rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Od počátku své právní praxe působí v advokátní kanceláři BLTS Valentová Fifková Švára, kde se specializuje na občanské právo, korporátní právo a obhajobu a zastupování poškozených v trestních věcech.

JUDr. Martin Dostál ovládá slovem i písmem anglický jazyk, pasivně pak jazyk německý.

Ve svém profesním životě se JUDr. Martin Dostál zabývá i problematikou tzv. zemědělského práva, zejména pak oblastí vinařství a vinohradnictví. JUDr. Martin Dostál je rovněž spoluautorem odborných článků publikovaných v časopise Vinařský obzor.