Mgr Jan Švara

svara-jan

Absolvoval v roce 2005 studium práva na Právnické fakultě Masarykovy University. Od roku 2006, kdy nastoupil do naší advokátní kanceláře jako advokátní koncipient, se zaměřoval zejména na právo obchodní a procesní a dále na právo trestní.

Mgr. Jan Švára ovládá aktivně německý jazyk a pasivně anglický jazyk.