Spolupráce

B|L|T|S – Rechtsanwählte, Fachanwählte
http://www.blts.de/; info@blts.de

PATENT IURIST & Partners – advokátska, patentová a známková kancelária
http://www.patent-iurist.sk/; office@patent-iurist.sk

EPURE-LIZAC

DR. SÁNDOR – ügyvédi iroda/law office
http://www.sandorlegal.hu/; zsolt.sandor@sandorlegal.hu

Reichel & kol. – patentová a známková kancelář
http://www.reichel.cz; pavel.reichel@reichel.cz

Ježek a.s. – daňový poradce a účetní kancelář

PhDr. Eva Wohlmutová – překladatel
PhDr. Eva Wohlmutová je naše spolupracující překladatelka německého jazyka.

Andolieva & Illieva (advokátní kancelář, Bulharsko)